وقتی فهمیدم که در کربلا چند ده نفر را از دست دادیم،دلم بدجور شکست... دلم نمیخواست باور کنم.. آخَر مگر می شود؟! هفتاد و یک نفر آدم به چه گناهی باید رخت از دنیا ببندند... ؟ چه کسی مسئول این تراژدی تلخ است ؟! چه نهادی جرأت میکند که این حادثه را برعهده بگیرد ؟! هیچکس .. و هیچ کس هم نیازی نیست عهده دار شود.. جداً میگویم! شاید (شاید که نه،قطعا!) بشود برای افزایش امنیت زائران تلاش کرد؛ولی وقتی پای حرامزاده‌های داعشی در میان است،انصافا نباید تقصیر را گردن کربلا رفتن و اربعین و... بیندازیم! 

اما دیروز،وقتی هنوز خون زائران کربلا خشک نشده بود و یک ملت، عزادار پنجاه شهید ایرانی حادثه بودند،خبر رسید که در همین نزدیکی،بیخ گوش‌ـمان، در امن‌ـترین نقطه‌ی دنیا، دو قطار به هم خوردند و واویلا ... دیگر قابل تحمل نبود! نخوان خانم شریفی مقدم... نخوان! این یکی را دیگر باور نخواهیم کرد... اصلا چطور میتوان باور کرد؟! دِ آخه لعنتی؛ آمار خیلی زیاده... فراتر از تمام باورهاست... حدود صد نفر انسان بی گناه، آن هم طی دو روز ... ؟!

اصلا یادش می افتم مو بر تنم سیخ می شود و راه گلویم بند می آید... 

آنوقت،خیلی وقیحانه میگویند که "سه نفر از عوامل حادثه را دستگیر کردیم و تا دو ماه دیگر نتیجه‌ی نهایی را اعلام خواهیم کرد"! 2 مّّاه! خب یک راست بگویید "میخواهیم آب ها از آسیاب بیفتد و بعد هم بگوییم بیخیال!" 

مرگ زائران‌ اربعین را حرامی‌ـهای داعش قبول کردند و ما هم لام تا کام حرف بر نیاوردیم و تقصیری را به گردن شما نینداختیم... اما مرگ مسافران قطار را کدام حرامزاده‌ای میخواهد گردن بگیرد ؟! کدام عوضیِ بی وجودی، وجود می یابد که بیاید جلوی ملت و عذرخواهی کند و تمام تقصیرات را گردن بگیرد و به غلط کردن بیفتد ؟!

نگویید که باز هم قرار است مثل تمام قضایای پیشین بیخیالش شوید تا چند وقت دیگر باز هم همین آش باشد و همین کاسه ... 

.: تسلیت ... :(