دلیدون یلدایی!

از دیروز تا الان دارم پیام «یلداتون مبارک!» دریافت می‌کنم. البته لابلایش هم پیام‌هایی مثل «بیدارین، یه کار واجب باهاتون دارم»، «بانک صادرات، مبلغ 200 هزار تومان انتقالی از طرف سید رحیم موسوی»، «بلندشو خرس گنده، هنوز خوابی!»، «هوی، با تونما! وخی بیا سری چارا وایسادم! نیمدی، رفتما!» داشتم، اما عمده پیام‌ها همان تبریک یلدا و این‌که «دلتون یلدایی» و این حرف‌ها بوده است.

از نظر من این‌که یک دقیقه یک‌شب بلندتر باشد تفاوتی نمی‌کند. تنها تفاوتش در هندوانه و آجیل و میوه و گرانی این اجناس برای حمار کردن ناس است و الّا تمامی این شب‌ها برای من یلداست، کافی‌ست کمی فکر کنیم، فقط یُخته فکر!

دلیدون یلدایی!

Powered by Bayan