در کنار همیم!

http://bayanbox.ir/view/2667320841663092983/121.jpg

فرق ندارد که لائیک هستید یا دین‌مدار، هوادار جنبش سبزید و طرف‌دار بنفش‌طلبان یا از هر دو بری، به روحانی رأی داده‌اید یا رئیسی، دنبال اصلاحید یا طالب اصول؛ رسوای زمانه و دشمن بدنام و ننگین، رسیده پشت در خانه‌مان و وقت چکاندن ماشه و انفجار بمب، از ما نمی‌پرسد باورمان چیست و هوادار که هستیم.

وقت ایستادن کنار هم است. تو گویی ارتش بعث است که با اسلحۀ امریکایی و پول سعودی، سر ریز شده به خرمشهرمان؛ وقت سینه‌سپر کردن و ایستادن است، هنگام متحد ماندن و مبارزه است.

کاش زودتر بفهمیم که در حال حاضر، زمان مناسبی برای تخریب همدیگر نیست. ایرانِ امروز همبستگی و اتحاد نیاز دارد.

#در_کنار_همیم

Powered by Bayan