نیکولا

خیلی‌خب؛ تشکر و قدردانی می‌کنم از همۀ دوستانم که جواب دادند و همین‌طور سپاسگزاری می‌کنم از کسانی که فرمودند نمی‌شناسم. دوست بسیار محترمی، قدم بر چشم نسبتاً مجازی بنده گذاشتند و کامنت دادند و گفتند نوشتۀ زیرِ عکسِ دربارۀ وب من، به نوشتۀ دربارۀ وب «نیکولا» شبیه است. طبیعتاً من «نیکولای کاستر» را فقط می‌شناسم. بعد از این‌که دوستان جواب دادند، به وب نیکولا رفتم و تازه فهمیدم منظورشان یک انسان دوست‌داشتنی و فرهیخته است.

هرچه فکر می‌کنم، این عبارات در «دربارۀ وب» جایگزین به آن معنا ندارند. مثلاً «که تصور نکنید موظف به نظر دادن هستید» را چجور می‌توان نوشت؟ یا «هر کسی آمد قدمش بر روی چشم» را مگر جای دیگر، جور دیگر می‌نویسند؟ یا «اگر کار یا نظری داشتید» را چطور می‌شود نوشت؟ ممکن است کلمات جای‌شان را با هم عوض کنند، اما کار، کار است و چشم، چشم و نظر، نظر.

چرا؛ می‌شود که به جای «کار» نوشت «اگر امری دارید» که دیگر عامیانه-دوستانه-عاشقانه نیست یا مثلاً به جای «چشم» نوشت: «قدمش بر روی دیدگانم» یا «قدمش بر روی دو عَینم» که می‌گویند از واژه‌های بعید استفاده کردم یا به جای «نظر» می‌شود نوشت: «کامنت‌ها را بسته‌ام که...» یا «کامنت‌ها را کلوز کرده‌ام که...» یا «موظف» چه جایگزینی دارد؟

به هرحال شبهه ایجاد شده است! به بهترین عبارتی که شما برای من بنویسید در همین مایه، 10 میلیون تومان جایزه خواهم داد؛ چون هم بنده را از شبهۀ کپی کردن «صد سال تنهایی» می‌رهانید و هم کمک‌حال من خواهید بود.

میرزا نوشت: «نیکولا» به شدت برای من قابل احترام است.

Powered by Bayan