ویران شود آن خانه که یک پیر ندارد!

http://bayanbox.ir/view/5168670124355471454/1140.jpg

«بر لب رود (زنده‌رود) نشین و گذر عمر ببین». این عکس را که دیدم، یک‌لحظه دوران پیری را تصور کردم؛ دورانی که همۀ کرم‌ها را ریخته‌ام، عشق کرده‌ام، کِیف برده‌ام و کاری ناکرده وانگذاشته‌ام؛ البته یک‌چیز در این عکس و تصوراتم مرا رنج می‌دهد. نکند همین قدر در فکر و اندوه فرو بروم! نه، خدا نکند!

Powered by Bayan