چیلیک چیلیک بکوبید!

هر چیزی در دنیا یک ماهیتی دارد؛ یعنی هر چیزی یک وجود دارد و یک ماهیت. اجازه بدهید تا بحث را فلسفی نکنم. مثلاً همین گوشی لمسی‌تان، وجودش را در لابلای انگشتان‌تان حس می‌کنید، گاهی زار می‌زند، اما یک ماهیت هم دارد. ماهیت همین موجود صفحه لمسی، مثل مویی است که از ماست بکشید، کاملاً مشخص است. این وسیلۀ هوشمند که همه کنج جیب‌شان یا در جا موبایلی‌های گل‌گلی دارند، درست است که راحت از جیب یا از جایگاهش در می‌آید، ولی برای تایپ کردن و نوشتن متن‌های درست و حسابی ابداً راحت نیست. مگر چقدر فاصله‌های کمِ این حروف، تاب و تحمل شست یا سبابه را دارند؛ در مواقع خستگی هم تحمل خنصر و بنصر را؟ تازه درصد اشتباه هم بعضی مواقع بالا می‌رود و حروفی جابجا می‌شوند که نباید بشوند و چه افتضاحاتی که بعضی مواقع به بار نمی‌آید!

به قول یکی از نویسنده‌های کار درست، یک جای دنج پیدا کنید، یک کیبورد با کلیدهای لین بردارید و چیلیک‌چیلیک روی دکمه‌هایش بکوبید، انگار ماشین تحریر و با فونت بالا، بدون این‌که عنوانی برای متن انتخاب کنید، شروع کنید به تایپیدن؛ آن وقت است که ندای «اَینَ الملوک، اَینَ ابناء الملوک» سر خواهید داد. معجزه می‌شود، امتحان کنید!

Powered by Bayan